OFERTA

PRODUKTY GUMOWE

OBUWIE SKÓRZANE

AKCESORIA

Do pobrania

DIELEKTRYK MAT  ART. 30/A
Chodnik gumowy elektroizolacyjny
Klasa 2C
 

Posiada certyfikat nr 3/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku wydany przez CIOP-PIB Centralny instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul.Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Chodnik elektroizolacyjny DIELEKTRYK MAT ART. 30/A Klasa 2C przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przy urządzeniach elektrycznych o napięciu roboczym do 17 kV napięcia przemiennego lub do 25,5 kV napięcia stałego, w zakresie temperatur otoczenia od ‑40 ºC do +55 ºC. Chodnik jest stosowany jako dodatkowy elektroizolacyjny sprzęt ochronny, w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym w sytuacjach możliwego przepływu prądu rażeniowego poprzez stopy człowieka. Chodnik DIELEKTRYK MAT dostarczany jest w formie płyt o wymiarach 750 mm x 750 mm. Chodnik powinien być stosowany wyłącznie w celu ochrony przeciwporażeniowej. Inne użycie powoduje utratę jego właściwości elektroizolacyjnych.

Chodnik elektroizolacyjny DIELEKTRYK MAT ART. 30/A Klasa 2C jest środkiem ochrony zbiorowej spełniającym wymagania normy PN-EN 61111:2009 Prace pod napięciem - Chodniki elektroizolacyjne”.

więcej tekstu... przewiń w dół